Minister Sprawiedliwości opublikowało na swojej stronie internetowej testy wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi, w oparciu o które przeprowadzone zostały tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

W tym roku do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło 11 851 prawników.

Egzaminy przeprowadzono 63 komisjach w 24 miastach w Polsce.

Największym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja radcowska - egzamin zdawało 5953 prawników. Na adwokacką startowało 4126 kandydatów. Aplikację notarialną wybrały 1133 osoby, a komorniczą - 639.

Prognozowane wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze wskazują, że pozytywny rezultat uzyskało ponad pięć tysięcy osób spośród blisko 12 tys. zdających - poinformował w niedzielę minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Zdawalność egzaminów kształtowała się na następującym poziomie: 49 proc. na aplikację adwokacką, ok. 46 proc. - na radcowską, ponad 15 proc. - na notarialną i 80 proc. - na komorniczą.

Błąd w kluczu odpowiedzi

W komunikacie Wydziału Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, który wysłano do mediów w poniedziałek poinformowano, że w wykazie prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską, który odbył się w ostatnia sobotę (24 września 2011 r.), co do pytania nr 30 omyłkowo wskazana została jako prawidłowa odpowiedź "C", podczas gdy prawidłowa jest odpowiedź "A".

Przedmiotowe pytanie brzmiało:

"Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu następuje na okres próby, który nie może być:

A. krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku,

B. krótszy niż rok i nie może przekroczyć 2 lat,

C. krótszy niż rok i nie może przekroczyć 3 lat".

W kluczu prawidłowych odpowiedzi błędnie została wskazana odpowiedź "C", jako odpowiedź prawidłowa, podczas gdy prawidłową jest odpowiedź "A", oparta na przepisie art. 42 par. 2 zd. 1 k.w.

Zgodnie z art. 42 par. 2 zd. 1 k.w., warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku.

Samo pytanie nr 30 zostało sformułowane prawidłowo i jednoznacznie, a wśród propozycji odpowiedzi była wyłącznie jedna poprawna odpowiedź, oparta na przepisach prawa obowiązujących w dniu przeprowadzenia egzaminu. Odpowiedzią tą jest odpowiedź "A", podczas gdy w wykazie prawidłowych odpowiedzi, jak również w szablonach odpowiedzi mylnie wskazano odpowiedź "C".

Uchwały o wyniku egzaminu, w przypadku których powyższa pomyłka miała wpływ na wynik egzaminu kandydata, zostaną zmienione w sposób zgodny z przepisami prawa.