Większa liczba ćwiczeń i warsztatów, mniej wykładów, wyrywkowe sprawdzanie przygotowania aplikantów do zajęć – tak w skrócie ma wyglądać nowy program aplikacji radcowskiej. Podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęto jego założenia.

Nowy program miałby być stosowany od stycznia 2013 r. do aplikantów, którzy rozpoczną aplikację w tym dniu. – Przygotowujemy się do nowego modelu aplikacji, który chcemy wprowadzić nie od najbliższego, lecz od następnego roku, zdecydowanie zwiększając liczbę ćwiczeń i warsztatów, zmniejszając zaś liczbę wykładów i generalnie przedmiotów – poinformował na łamach portalu e-kirp.pl, Dariusz Sałajewski, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

W myśl założeń zwiększona zostanie ilość zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń kosztem ograniczenia wykładów do absolutnie niezbędnych. Ponadto ma zostać ograniczona liczba przedmiotów szkoleniowych.

KRRP proponuje także wprowadzenie zajęć z etyki na każdym roku aplikacji oraz zwiększenie zajęć związanych z tzw. umiejętnościami miękkimi, czyli umiejętnościami osobistymi pomagającymi w przezwyciężaniu stresu, wspierającymi automotywację, kreatywne myślenie i zdolności interpersonalne.

Założenia przewidują wprowadzenie standardu prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń. Standard ten powinien obejmować obowiązek przygotowania się do zajęć i wyrywkowe sprawdzanie tego przygotowania, przekazywanie przez prowadzących zajęcia materiałów dydaktycznych oraz zweryfikowanie liczby przedmiotów, z których sprawdzanie wiedzy w trakcie aplikacji odbywa się w formie kolokwiów i bieżąca weryfikacja listy obowiązujących aktów prawnych.

Założenia poruszają też kwestię praktyk, których wymiar obowiązkowy to 40 spotkań/dni w roku szkoleniowym, rozliczanych w skali całego roku szkoleniowego, bez przypisania do danego miesiąca. Praktyki ustawowe pozostają wyznaczane przez okręgowe izby radców prawnych.