Nowy program miałby być stosowany od stycznia 2013 r. do aplikantów, którzy rozpoczną aplikację w tym dniu. – Przygotowujemy się do nowego modelu aplikacji, który chcemy wprowadzić nie od najbliższego, lecz od następnego roku, zdecydowanie zwiększając liczbę ćwiczeń i warsztatów, zmniejszając zaś liczbę wykładów i generalnie przedmiotów – poinformował na łamach portalu e-kirp.pl, Dariusz Sałajewski, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

W myśl założeń zwiększona zostanie ilość zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń kosztem ograniczenia wykładów do absolutnie niezbędnych. Ponadto ma zostać ograniczona liczba przedmiotów szkoleniowych. 

KRRP proponuje także wprowadzenie zajęć z etyki na każdym roku aplikacji oraz zwiększenie zajęć związanych z tzw. umiejętnościami miękkimi, czyli umiejętnościami osobistymi pomagającymi w przezwyciężaniu stresu, wspierającymi automotywację, kreatywne myślenie i zdolności interpersonalne. 

Założenia przewidują wprowadzenie standardu prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń. Standard ten powinien obejmować obowiązek przygotowania się do zajęć i wyrywkowe sprawdzanie tego przygotowania, przekazywanie przez prowadzących zajęcia materiałów dydaktycznych oraz zweryfikowanie liczby przedmiotów, z których sprawdzanie wiedzy w trakcie aplikacji odbywa się w formie kolokwiów i bieżąca weryfikacja listy obowiązujących aktów prawnych.

Założenia poruszają też kwestię praktyk, których wymiar obowiązkowy to 40 spotkań/dni w roku szkoleniowym, rozliczanych w skali całego roku szkoleniowego, bez przypisania do danego miesiąca. Praktyki ustawowe pozostają wyznaczane przez okręgowe izby radców prawnych.