Już 24 września 2011 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju rozpoczną się egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.

Według aktualnych danych, do egzaminów łącznie przystąpi 11 851 osób, w tym:

- na aplikację adwokacką 4 126 osób,

- na aplikację radcowską 5 953 osoby,

- na aplikację notarialną 1 133 osoby,

- na aplikację komorniczą 639 osób.

Egzaminy wstępne na aplikacje zostaną przeprowadzone łącznie przez 63 komisje egzaminacyjne i odbędą się w 24 miastach w Polsce:

- egzamin na aplikację radcowską przeprowadzi 27 komisji w 19 miastach,

- egzamin na aplikację adwokacką przeprowadzi 28 komisji w 24 miastach,

- egzamin na aplikację notarialną przeprowadzi 5 komisji w 5 miastach,

- egzamin na aplikację komorniczą przeprowadzą 3 komisje w 3 miastach.

W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: 3 (lub 4, w przypadku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną oraz komorniczą) przedstawicieli ministra sprawiedliwości (będących sędziami sądów powszechnych oraz sędziami sądów administracyjnych), prokurator (z wyjątkiem egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą), pracownik naukowy wydziału prawa, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, oraz 2 przedstawicieli samorządów zawodowych - adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną od 2009 r. są organizowane według nowych zasad. Zmniejszona została liczba pytań w testach oraz obniżony został próg punktowy niezbędny do otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu.

Od 2009 r. publikowany jest również wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić mogą podstawę pytań egzaminacyjnych, co stanowi dla zdających bardzo istotną wskazówkę odnośnie zakresu materiału, obowiązującego na egzaminie. Obowiązujący na egzaminie w tym roku wykaz tytułów aktów prawnych na aplikacje adwokacką i radcowską obejmuje 51 pozycji i został podany do publicznej wiadomości 25 marca 2011 r. Natomiast wykaz tytułów aktów prawnych na aplikację notarialną obejmuje 56 pozycji i został podany do publicznej wiadomości 17 marca 2011 r.

Kandydaci na aplikantów rozwiązują test jednokrotnego wyboru liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną pozytywny wynik otrzymuje kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą na minimum 90 pytań.

Testy egzaminacyjne zostały przygotowane przez zespoły, w skład których weszli przedstawiciele ministra sprawiedliwości oraz przedstawiciele prawniczych zawodów zaufania publicznego, wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną oraz Krajową Radę Komorniczą.

Egzaminy będą trwały 150 minut.