Punktualnie o godz. 11 w sobotę 11 851 prawników przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Przeprowadziły je 63 komisje egzaminacyjne w 24 miastach w Polsce.

Ministerstwo sprawiedliwości udostępniło PAP dane, z których wynika, że największym zainteresowaniem cieszy się aplikacja radcowska - chce się na nią dostać 5953 prawników. Na adwokacką startuje 4126 kandydatów. Na aplikację notarialną kandydują 1133 osoby, a na komorniczą jest 639 chętnych.

Kandydaci mają stawić się na egzamin w 24 miastach w Polsce. Dla chętnych na aplikację adwokacką zorganizowano 28 komisji w 24 miastach (siedzibach okręgowych rad adwokackich), na radcowską - 27 komisji w 19 miastach (siedzibach okręgowych izb radcowskich), egzaminy na aplikację notarialną przeprowadzi pięć komisji w pięciu miastach, a na komorniczą - trzy komisje w trzech miastach.

Łącznie egzaminy wstępne na aplikacje przeprowadzą 63 komisje. W skład każdej z nich wchodzi siedem osób: trzech (lub czterech - w przypadku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną oraz komorniczą) przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości (to sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych), prokurator (nie dotyczy egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą), pracownik naukowy wydziału prawa wyższej uczelni ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz po dwóch przedstawicieli samorządów zawodowych - adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników do każdej z komisji.

W 2009 r. zmieniły się zasady prowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Mniej jest pytań w testach i obniżono próg punktowy niezbędny do otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu. Kandydaci na aplikantów rozwiązują test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Mają na to 150 minut.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną pozytywny wynik otrzymuje kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą na minimum 90 pytań.

Od dwóch lat ministerstwo publikuje jako wskazówkę dla przygotowujących się do egzaminów wykaz tytułów aktów prawnych, na bazie których powstają pytania. Wykaz obowiązujący na tegorocznym egzaminie dot. aplikacji adwokackiej i radcowskiej obejmuje 51 pozycji i jest znany od 25 marca. Wykaz dla aplikacji notarialnej obejmuje 56 pozycji i opublikowano go 17 marca.

Testy egzaminacyjne przygotowały zespoły z udziałem przedstawicieli ministerstwa i reprezentantów zawodów prawniczych, wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną oraz Krajową Radę Komorniczą.

Gdy zmiany w egzaminach wchodziły w życie w 2009 r., samorządy adwokatów i radców protestowały przeciwko nim argumentując, że poprzeczkę dla kandydatów ustawiono zbyt nisko. Ówczesna prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka zauważała nawet, że prowadzi to do sytuacji, w której na aplikacje państwowe - czyli prokuratorską, czy sędziowską - przyjmuje się coraz mniej osób i ustanawia limity, a na te niepaństwowe - jak radcowska czy adwokacka - limitów liczby przyjęć nie można ustanawiać i dodatkowo obniża się limity punktowe.

Samorządy prawnicze wyrażały obawy, że zabraknie patronów dla młodych aplikantów, którzy powinni uczyć się fachu od doświadczonych mistrzów. W ostatnich latach taka sytuacja miała zresztą miejsce na aplikacji notarialnej, gdzie była potrzebna interwencja ministra sprawiedliwości, aby zapewnić patronów aplikantom.