Aby przystąpić do egzaminu na aplikację adwokacką, trzeba przedstawić komisji kwalifikacyjnej informację o niekaralności. Tak wynika z ogłoszenia zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tymczasem rzecznik praw obywatelskich uważa, że ten wymóg nie ma podstaw w obowiązujących przepisach.

Zgodnie z przepisami prawa minister sprawiedliwości ma obowiązek ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej informację o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką. Ma na to czas do 30 czerwca każdego roku. W związku z tym 12 kwietnia 2011 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło się odpowiednie ogłoszenie. Jeden z jego punktów przewiduje obowiązek dołączenia do dokumentów składanych w siedzibie komisji kwalifikacyjnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) opatrzną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia. I ten wymóg zdaniem RPO powinien zostać zniesiony.

Wszystko dlatego, że już po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie MS weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o adwokaturze. Jednym z jej skutków ma być właśnie zniesienie obowiązku przedstawiania przez osobę podchodzącą do egzaminu wyciągu z KRK. W związku z powyższym RPO zwróciła się do ministra sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań, które wyjaśniłyby zaistniałą sytuację.