Policja nie musi przepraszać swojego funkcjonariusza za to, że umieściła jego zdjęcie w albumie przestępców.

Przed kilkoma latami wizerunek jednego z łódzkich policjantów został umieszczony bez jego zgody w tzw. albumie przestępców służącym do okazań procesowych. Gdy po pewnym czasie policjant dowiedział się o tym, zdecydował się pozwać swoich przełożonych.

Okazanie policjanta