Sąd powinien zwracać się przez internet do Centralnego Biura Adresowego o aktualne dane dłużnika, zamiast wyręczać się przedsiębiorcą, który czeka na odpowiedź z biura kilka miesięcy.
Czas potrzebny na dochodzenie należności z umów handlowych na drodze sądowej wynosi ok. 830 dni, a przez jedną trzecią tego czasu przedsiębiorca czeka na wszczęcie postępowania przez komornika Przestarzałe rozwiązania prawne najbardziej utrudniają – zdaniem przedsiębiorców – prowadzenie interesów w Polsce.
Uprościć formularze