Nabywca zlicytowanej nieruchomości będzie mógł wypowiedzieć umowy najmu zawarte na czas określony. To znacznie zwiększy skuteczność egzekucji.
Rozmowa z Rafałem Fronczekiem, prezesem Krajowej Rady Komorniczej
Parlament uchwalił już nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza istotne zmiany w zakresie egzekucji. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Czy te zmiany są potrzebne?