Radni nie mogą w uchwale ustalać stawek za najem nieruchomości należących do gminy.
Uchwała rady miejskiej w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy została unieważniona przez wojewodę zachodniopomorskiego. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym.

Ustalenie stawek