Nie wystarczy wykazać tylko celu mieszkaniowego, aby zbyć nieruchomość należącą do gminy bez trybu przetargowego.
Wojewoda świętokrzyski uchylił uchwałę rady miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości. Rada wyraziła w niej zgodę na sprzedaż na rzecz małżonków nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto rada udzieliła 20 proc. bonifikaty. W wyjaśnieniu radni wskazali, że odstąpili od przetargowego trybu zbycia nieruchomości z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe.