Średnio w kraju trzeba na nie czekać kilka lat. Wszystko przez ograniczone możliwości finansowe samorządów, których po prostu nie stać na bieżące zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb. Obecną sytuację poprawić może nowelizacji przepisów. Zmiany ustawowe przygotowane przez resort infrastruktury mają urealnić opłaty czynszowe ponoszone przez lokatorów oraz ograniczyć obowiązek przyznawania lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym przez sąd.

Mniej obowiązków gmin

Trudną sytuację gmin ma zmienić nowelizacja przepisów ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Poza urealnieniem czynszu i zniesieniem obowiązku zapewniania przez gminy lokali socjalnych w stosunku do osób eksmitowanych nowe przepisy zakładają podpisywanie umów najmu gminnych mieszkań na maksymalnie kilka lat. Zdaniem Tomasza Kretteka, zastępcy dyrektora Biura Polityki Lokalowej stołecznego magistratu, planowane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatora, zmierzające m.in. do zawierania umów na czas oznaczony ułatwią racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta.

– Obecnie jedynie lokale socjalne i lokale wynajmowane na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane na czas oznaczony – tłumaczy Tomasz Krettek. W praktyce oznacza to, że w lokalach komunalnych mogą zamieszkiwać osoby, których dochody nie pozwalałyby na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Bardziej racjonalnie

Po zmianach wraz z upływem terminu najemca będzie musiał złożyć nowy wniosek, a urzędnicy, zanim podejmą decyzję, sprawdzą jego sytuację materialną. Gdy ta będzie lepsza pożegna się on z mieszkaniem z zasobów gminnych.

Zdaniem Barbary Majewskiej, zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku, zmiany idą w dobrym kierunku, jednak przygotowane rozwiązania nie precyzują sposobu odzyskiwania lokali przez gminy. To zdaniem samorządowców umożliwiłoby bardziej racjonalne wykorzystanie zasobu mieszkaniowego przez gminy.

– Chodzi o lokale o tzw. ponadnormatywnej powierzchni, zajmowane przez jedną lub dwie osoby lub o przypadki posiadania przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu, który nie spełnia kryterium lokalu zamiennego – tłumaczy Barbara Majewska. Dodaje, że obecnie nie występują podstawy prawne do rozwiązania stosunku najmu z takimi najemcami, co ogranicza gminom racjonalizację wykorzystania i zarządzania lokalami komunalnymi.