Startujący na aplikacje prawnicze nie muszą już załączać do wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zgłoszenie powinno natomiast zawierać m.in.: kwestionariusz osobowy, życiorys, kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra, oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, 3 zdjęcia. Opłata za egzamin wstępny wynosi 693 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą.

Jeżeli wybrana izba radców prawnych lub rada adwokacka prowadzi na swojej stronie internetowej rejestrację online, to startujący na aplikację muszą się zarejestrować także tą drogą. W Warszawie chętni zarówno na aplikację radcowską, jak i adwokacką mają udostępnioną platformę do takiej rejestracji.

Osoby startujące na aplikację mogą się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości z wykazem tytułów aktów prawnych, które będą bazą dla stworzenia 150 pytań testowych. Ich prawidłowe rozwiązanie będzie warunkiem zdania wstępnego egzaminu pisemnego. Wykaz aktów prawnych na aplikację adwokacką i radcowską dostępny jest od 25 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wcześniej resort podał ustawy, które powinni znać kandydaci na aplikację notarialną. Wykazy są ustalane przez zespół do przygotowania pytań testowych, a zatwierdzane przez ministra sprawiedliwości. Muszą one zostać opublikowane najpóźniej na 90 dni przed terminem egzaminów wstępnych.

Tegoroczny egzamin będzie już szóstym przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wcześniej za egzaminy odpowiadały poszczególne korporacje.

Termin 10 sierpnia na złożenie dokumentów jest terminem ostatecznym. Osoby, które nie zdążą do tego czasu złożyć dokumentów, nie będą mogły tego zrobić po tej dacie. Spóźnialscy będą więc mogli swoich sił spróbować dopiero podczas przyszłorocznych egzaminów wstępnych na aplikację.

693 zł wynosi opłata za przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, adwokacką i komorniczą