2170 osób chce przystąpić do organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury egzaminu na aplikację ogólną – poinformowało wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwości. Liczba ta może być większa. Mimo że termin zgłoszeń upłynął 12 lipca, do wczoraj drogą pocztową wpływały ważne zgłoszenia.
Konkurs na aplikację ogólną przeprowadzony zostanie w Warszawie, w dwóch etapach. 5 października 2011 r. o godzinie 10.00 odbędzie się test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. 26 października 2011 r. o godz. 10.00 chętni na aplikację napiszą pracę, która sprawdzi umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 200 miejsc na aplikację ogólną.