Od początku roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 31 decyzji o ukaraniu samorządów. Najczęstszym zarzutem wobec gmin było nadużywanie dominującej pozycji na rynku lokalnym.

Narzucanie zbyt wysokich opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz uciążliwe warunki umów o dostawę wody – to zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) główne grzechy popełniane przez gminy oraz spółki komunalne. Takie wnioski płyną z podsumowania dotychczasowego nadzoru urzędu nad rynkami lokalnymi.

Jedna z decyzji urzędu dotyczyła Wodociągów Kieleckich. Spółkę ukarano za stosowanie w umowach postanowień, zgodnie z którymi odbiorcy wody musieli płacić za usuwanie awarii, konserwację, naprawy i remonty przyłączy znajdujących się poza granicami ich nieruchomości. Tymczasem zgodnie z prawem naprawa poza nieruchomością jest obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowego. Spółka za nadużywanie pozycji dominującej otrzymała karę w wysokości ponad 113 tys. zł.