Wchodzące dzisiaj w życie trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne umożliwią każdemu obywatelowi załatwienie sprawy urzędowej za pomocą komputera podłączonego do internetu. W ten sposób będzie można załatwić właściwie wszystko, co do tej pory wymagało osobistej wizyty w urzędzie.

W tym celu wystarczy zalogować się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy czy wnieść o dopisanie do rejestru wyborców.

Elektroniczna komunikacja z administracją będzie dotyczyć nie tylko składanych przez nas podań, wniosków i skarg, tą samą drogą otrzymamy dokumenty sporządzone w urzędach.

Na razie jednak lista czynności urzędowych, które można załatwić za pomocą zaufanego profilu, nie jest długa. Również nie każda jednostka samorządu terytorialnego umożliwiła pełne korzystanie z zalet e-administracji. Na przykład złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej możliwe jest obecnie w 15 gminach. Usługę tę oferują nie tylko duże miasta, takie jak Koszalin, ale również gminy wiejskie, np. Borek czy Poronin.

Podobnie jest w przypadku zgłaszania zmian w aktach stanu cywilnego. Wśród usług z tego zakresu zdalnie możemy na przykład zmienić imię czy nazwisko oraz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Ta druga usługa dostępna jest jak na razie tylko w sześciu jednostkach samorządu terytorialnego. W większości świadczą ją małe gminy, takie jak na przykład Polanów czy Aleksandrów Kujawski.

Nie inaczej jest w przypadku realizacji ustawowego obowiązku zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące. Mimo że przepisy nakładają ten obowiązek na każdego, kto przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 72 godziny, to w większości samorządów niezbędna będzie wizyta w lokalnym magistracie. Z możliwości zameldowania przez internet mogą na razie skorzystać tylko przebywający w pięciu miejscowościach, między innymi w Świnoujściu czy Mietkowie.