Wymiana dokumentu tożsamości czy prawa jazdy będzie możliwa za pomocą internetu. Od dziś nie będzie już konieczna wizyta w urzędzie.
Wchodzące dzisiaj w życie trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne umożliwią każdemu obywatelowi załatwienie sprawy urzędowej za pomocą komputera podłączonego do internetu. W ten sposób będzie można załatwić właściwie wszystko, co do tej pory wymagało osobistej wizyty w urzędzie.
W tym celu wystarczy zalogować się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy czy wnieść o dopisanie do rejestru wyborców.