Kurator zobowiąże nieletniego do wykonania badania w celu ustalenia obecności w organizmie alkoholu lub środka odurzającego. Jeżeli okaże się, że nieletni był nietrzeźwy, kurator wystąpi do sądu o zmianę środka wychowawczego. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, który w piątek przyjął Sejm.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że na maksymalnie pięć dni będzie można umieścić w policyjnych izbach dziecka wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, jeżeli oddalą się oni samowolnie z ośrodka. Taka zmiana została przyjęta, mimo negatywnej opinii biura analiz sejmowych.

– Jest to rozwiązanie, które podyktowane jest nie tyle interesem nieletnich, co brakiem placówek interwencyjnych, gotowych na przyjęcie dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze – uważa Jolanta Szymańczak, specjalista ds. społecznych w biurze analiz społecznych.

Dodatkowo nowelizacja pozwoli na zlecenie opinii na temat nieletniego także biegłemu. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów taką opinię mogą wydawać tylko rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. Dzięki tej zmianie postępowania w sprawach nieletnich mają być prowadzone sprawniej.

W nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące zasad umieszczania nieletnich w hotelach. Jak wyjaśnia poseł Jerzy Kozdroń, zmiany te mają ułatwić młodemu człowiekowi powrót do normalnego życia.

O umieszczeniu w hostelu trzeba będzie powiadomić sąd. Nieletni będzie ponosił część kosztów pobytu w takiej placówce (w wysokości maksymalnie 25 proc.).

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.