Za nowelizacją opowiedziało się 278 posłów, 3 było przeciwnych, 130 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją karane będzie rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie materiałów, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Przy wymierzaniu kary oceniane będzie nastawienie sprawcy czynu.

Wprowadzono także zmiany do Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nimi dopuszczalne będzie wznowienie postępowania w sprawie karnej w sytuacji, gdy do oskarżonego nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia, w związku z czym sprawa została rozpoznana pod jego nieobecność, albo - gdy nie otrzymał odpisu orzeczenia i nie mógł wnieść odwołania.

Głównym celem ustawy było dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. Teraz nowela trafi do Senatu.