Wczoraj w Sejmie rozpoczęły się prace nad dwoma projektami nowelizacji kodeksu karnego. Pierwszy z nich, przygotowany przez rząd, ma dostosować polskie prawo do decyzji ramowej Rady UE w sprawie zwalczania terroryzmu. W kodeksie pojawi się nowe przestępstwo wprowadzające karę nawet 5 lat więzienia za rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Za takie będą uważane materiały instruktażowe adresowane do określonej grupy osób i informacje lub instrukcje umieszczone w sieci.

Z kolei poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego przewiduje zmiany, które mają zagwarantować większą ochronę swobód obywatelskich. Dzisiejsze prawo pozwala ścigać osoby, które publicznie sieją nienawiść na tle różnic rasowych, narodowych, etnicznych czy wyznaniowych. Część posłów chce, by ukarani mogli zostać także ci, którzy dyskryminują ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, tożsamość płciową albo płeć. Nowela miałaby wprowadzić odpowiedzialność za przemoc lub grożenie innym z powodu przynależności do mniejszości seksualnych. Zarzuty mają usłyszeć także ci, którzy będą piętnować za same powiązania z takimi środowiskami.