Pięć lat więzienia będzie groziło twórcy strony internetowej, na której znajdą się wskazówki umożliwiające skonstruowanie bomby. Nowe podstawy wznowienia postępowania oraz wprowadzenie odpowiedzialności karnej za instruktaż terrorystyczny to skutek nowelizacji prawa karnego, uchwalonego na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

– Do tej pory przepisy nie przewidywały odpowiedzialności karnej osoby, która rozpowszechniała informacje mogące posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, nie kierując ich do konkretnych osób, lecz rozpowszechniając je w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji, na przykład za pośrednictwem internetu, nieokreślonemu kręgowi osób – tłumaczy konieczność zmian Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.

Autorowi takich informacji będzie groziło nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Warunkiem odpowiedzialności sprawcy będzie świadomość, że przekazywane umiejętności będą wykorzystane w celu terrorystycznym. To jednak nie koniec zmian. Znowelizowane zostały również przepisy kodeksu postępowania karnego. Przyjęte rozwiązania wprowadzają nowe podstawy do wznowienia postępowania w sytuacji wydania orzeczenia pod nieobecność oskarżonego. Na ich podstawie zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o wznowienie sprawy, gdy nie zostanie powiadomiony o rozprawie lub posiedzeniu sądu. Podobnie będzie, gdy oskarżony nie miał możliwości zapoznania się z orzeczeniem lub nie zostanie poinformowany o sposobie zaskarżenia orzeczenia.

Ustawa trafi teraz do Senatu.