– Do tej pory przepisy nie przewidywały odpowiedzialności karnej osoby, która rozpowszechniała informacje mogące posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, nie kierując ich do konkretnych osób, lecz rozpowszechniając je w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji, na przykład za pośrednictwem internetu, nieokreślonemu kręgowi osób – tłumaczy konieczność zmian Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.

Autorowi takich informacji będzie groziło nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Warunkiem odpowiedzialności sprawcy będzie świadomość, że przekazywane umiejętności będą wykorzystane w celu terrorystycznym. To jednak nie koniec zmian. Znowelizowane zostały również przepisy kodeksu postępowania karnego. Przyjęte rozwiązania wprowadzają nowe podstawy do wznowienia postępowania w sytuacji wydania orzeczenia pod nieobecność oskarżonego. Na ich podstawie zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o wznowienie sprawy, gdy nie zostanie powiadomiony o rozprawie lub posiedzeniu sądu. Podobnie będzie, gdy oskarżony nie miał możliwości zapoznania się z orzeczeniem lub nie zostanie poinformowany o sposobie zaskarżenia orzeczenia.

Ustawa trafi teraz do Senatu.