Decyzję prokuratora o opublikowaniu w prasie zdjęcia osoby, która usłyszała zarzuty, sprawdzi sąd.
Senat zajmie się dziś nowelizacją prawa prasowego. Zgodnie z zaproponowaną zmianą osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze, będzie przysługiwało zażalenie na decyzję prokuratora. Chodzi tu o sytuację, gdy prokurator zezwoli w trakcie postępowania sądowego lub przygotowawczego na opublikowanie w prasie wizerunku osób podejrzanych lub oskarżonych. Zażalenie na takie postanowienie będzie rozpoznawał sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie.
Według obowiązujących przepisów prawa prasowego prokurator lub sąd mogą zezwolić na publikowanie w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie sądowe lub przygotowawcze. Jest to możliwe, jeśli w grę wchodzi ważny interes społeczny. Na niekonstytucyjność tych przepisów pierwszy zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich. Zauważył, że możliwość publikacji wizerunku osoby, przeciwko której toczy się postępowanie, może za bardzo ingerować w jej życie prywatne czy rodzinne. Taka regulacja może również godzić w dobre imię i cześć postawionej przed sądem osoby, a nawet członków jego rodziny. Tymczasem wszystkie te wartości są chronione przez ustawę zasadniczą. Dlatego ustawodawca uznał, że istnieje konieczność wprowadzenia do prawa prasowego możliwości złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o opublikowaniu wizerunku.