Adwokat powinien unikać roli rzecznika prasowego klienta i emocjonalnych publicznych wypowiedzi - podkreślono w projekcie Kodeksu Etyki Adwokackiej, przygotowanym przez adwokatów. Nowy kodeks może być przyjęty przez adwokaturę jeszcze w tym roku.

Projekt nowego kodeksu etyki adwokatura zamieściła w ostatnich dniach na swoich stronach internetowych. Cały czas mogą być zgłaszane do niego poprawki, jednak - jak powiedział PAP wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Jacek Trela - jeszcze we wrześniu projekt będzie omawiany na posiedzeniu plenarnym NRA i powinien zostać uchwalony przed końcem roku.

Pierwszy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu adwokatura uchwaliła w maju 1961 r. Obecnie obowiązujący kodeks został przyjęty przez NRA w październiku 1998 r.; w 2005 r. był znowelizowany. "Ostatnie zmiany sprzed około sześciu lat były niewystarczające, dokument trzeba uaktualnić, dostosować do nowych zjawisk, w tym wzrostu liczebności adwokatury" - zaznaczył mec. Trela.

Projekt nowego kodeksu zachowuje układ i dużą część zapisów obecnego zbioru zasad. Doprecyzowane zostały natomiast m.in. zalecenia dotyczące wypowiedzi o prowadzonej sprawie. Do dotychczasowych zaleceń "zachowania umiaru i oględności w wypowiedziach" oraz unikania "publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do klienta" dodany został zapis głoszący, że: "w kontaktach z mediami adwokat powinien unikać przyjmowania roli rzecznika prasowego swojego klienta, lecz powinien się kierować merytoryczną potrzebą odpowiedzi na zarzuty wobec klienta rozgłaszane w mediach, przedstawiające sprawę jego klienta jednostronnie, wybiórczo i tendencyjnie".

Przewodniczący adwokackiej komisji, która przygotowała projekt, mec. Jakub Jacyna w komentarzu do zaproponowanych zmian wskazał, że obecnie "obserwowane są wypowiedzi na granicy naruszenia tajemnicy adwokackiej, ocenne, przesadnie emocjonalne, o wyraźnym zabarwieniu politycznym, doraźnie komentujące postanowienia sądów". Wskazał, że "adwokatura nie może zastępować rzeczników prasowych i specjalistów od marketingu politycznego".

W innej z proponowanych zmian do dotychczasowego przepisu głoszącego, że "adwokat, któremu powierzono obowiązki patrona powinien dołożyć wszelkich starań dla należytego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu" dodano, iż patron "w miarę możliwości" powinien tworzyć warunki do zatrudnienia aplikanta. "Wobec sytuacji rynkowej tworzenie nowych miejsc pracy należy uznać za ważną społecznie funkcję adwokatury" - zwraca uwagę komentarz mec. Jacyny.

Kolejne spośród zmian zaproponowanych w projekcie odnoszą się m.in. do podkreślenia kwestii utrzymywania kontaktu mecenasa z klientem, ponieważ - jak wskazano - coraz częściej zdarzają się skargi klientów w sprawach "z urzędu" dotyczące braku lub utrudnionego kontaktu z pełnomocnikiem. Ponadto doprecyzowano zasady depozytów adwokackich - ich przyjmowania i zwrotów.

W projekcie podkreślono również konieczność dalszego rozbudowywania dostępnego w internecie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Rejestr uruchomiony w październiku zeszłego roku zawiera dane kontaktowe wszystkich adwokatów wraz z dziedzinami prawa, którymi się zajmują, a także spis aplikantów.

Nowy kodeks miałby zostać poprzedzony preambułą. "Adwokat nade wszystko występuje w społeczeństwie jako obywatel szczególnie odpowiedzialny moralnie za praktykę prawa i wymiaru sprawiedliwości" - podkreślono w preambule. Komisja etyki zawodowej NRA pracowała nad projektem kodeksu od początku tego roku.