W listopadzie 2010 r. TK uchylił przepis kodeksu postępowania cywilnego, który nakazywał komornikowi wstrzymanie eksmisji do czasu wskazania przez gminę lokalu socjalnego. Sędziowie odroczyli wejście w życie wyroku o rok, więc eksmisja na bruk nie była możliwa.

Jednak już 17 listopada tego roku wyrok wejdzie w życie, a jak wskazuje RPO żaden z projektów, nad którymi pracuje rząd i parlament, nie rozwiązuje całościowo problemu tzw. eksmisji na bruk.

– Podjęte działania legislacyjne, których celem miało być usunięcie stanu niekonstytucyjności obowiązujących regulacji prawnych zapobiegających tzw. eksmisjom na bruk, nie odnoszą się całościowo do uwag i wytycznych zawartych w orzeczeniach TK – pisze w swoim wystąpieniu prof. Irena Lipowicz. Jej zdaniem, jeżeli szybko nie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w prawie, to z dniem 17 listopada br. ponownie będzie można wyrzucać ludzi niepłacących czynszu, bez konieczności zapewnienia im lokali tymczasowych.

Dlatego RPO zwróciła się do resortu sprawiedliwości o „podjęcie działań legislacyjnych, których celem byłoby rzeczywiste, a nie pozorne dostosowanie do standardów konstytucyjnych stanu prawnego” w tym zakresie.