Zmniejszenie ilości obciążeń administracyjnych to główne założenie rządowego projektu ustawy o redukcji obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie nowej ustawy.

Zgodnie z rządowymi propozycjami właściciele firm nie będą musieli już ogłaszać sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B. Monitor ma zostać zniesiony z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Obecnie obowiązujące jeszcze przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych regulują, że zamieszczanie takiego sprawozdania jest płatne, a wysokość tej opłaty ustala premier w drodze rozporządzenia. Jak informują autorzy zmian, koszt opublikowania sprawozdania w Monitorze może dziś sięgać nawet 771 zł za jedną stronę.

Według rządowego projektu sprawozdanie finansowe, które dziś publikowane jest w Monitorze Polskim B, będzie trafiać tylko do Monitora Gospodarczego i Sądowego.