Senacka komisja jednogłośnie zaaprobowała rządową ustawę o kontroli administracji, którą przyjął w połowie lipca Sejm. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

"Ustawa nie budzi żadnych zastrzeżeń, ponieważ została przygotowana przez profesjonalistów. Porządkuje całą procedurę kontroli administracji. Daje przejrzyste instrumenty do takich działań. Do tej pory takie nowoczesne rozwiązania zostały wpisane jedynie w ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Przyjęta dziś ustawa bazuje na tych rozwiązaniach" - powiedział w czwartek PAP przewodniczący senackiej komisji Mariusz Witczak (PO).

Obecny na posiedzeniu komisji wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska stwierdził, że ustawa uporządkuje tryb kontroli w administracji. "Na dziś, nie ma jednolitego modelu postępowania. Proponowane przepisy to zmienią. Ustawa zwiększy też efektywność kontroli oraz jej jakość" - przekonywał.

Gryska nie krył zadowolenia z zaakceptowania ustawy przez komisję. "Próby uchwalenia tych przepisów były podejmowane kilkakrotnie. Zawsze jednak nie przechodziły pełnego etapu legislacyjnego. Teraz udało się tak dopracować ustawę, że nie budzi zastrzeżeń zarówno w Senacie jak i wcześniej w Sejmie - zaznaczył.

Zgodnie z ustawą, podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli będą m.in.: premier, szef kancelarii premiera, minister oraz wojewoda.

Uprzywilejowaną pozycję zajmie Prezes Rady Ministrów, którego uprawnienia wynikają z konstytucyjnych kompetencji do kontrolowania i koordynowania pracy członków rządu oraz sprawowania zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami administracji rządowej. Oznacza to, że premier może np. kontrolować ministrów, a w konsekwencji jednostki im podległe lub nadzorowane przez nich.

Według ustawy, wojewoda będzie mógł kontrolować jednostki samorządu terytorialnego, ale tylko, jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej, które one realizują.

Rozwiązania zawarte w ustawie dotyczą naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz wojewodów.