Producenci i importerzy lodówek, pralek czy telewizorów, a nawet suszarek czy depilatorów muszą do 31 lipca poinformować Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o tym, ile takich nowych urządzeń wprowadzili na rynek w pierwszym półroczu 2011 roku. W tym samym terminie muszą przedstawić sprawozdanie o tym, ile zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udało im się zebrać przez pierwsze sześć miesięcy. Takie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).

Obowiązek informowania o zebranych elektroodpadach i wprowadzonych do sprzedaży nowych urządzeniach przedsiębiorcy muszą wypełniać dwa razy w roku. Dane za pierwsze półrocze przedstawiają do 31 lipca. Za drugie sześć miesięcy – do 15 marca roku następującego po roku, którego dane dotyczą.

Producenci i importerzy w sprawozdaniu muszą określić, ile sztuk sprzętu wprowadzili na rynek. Podają także masę tych urządzeń. Oczywiście informacje te podają dla każdego rodzaju sprzętu osobno. Przedsiębiorcy muszą też informować GIOŚ o tym, ile zebrali zużytych urządzeń. Obowiązek taki mają nie tylko wprowadzający sprzęt, ale także zbierający zużyty sprzęt (sklepy, hurtownie). Tak jest w przypadku przedsiębiorców, którzy wyłącznie zbierają zużyte urządzenia.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada też obowiązek składania raportów przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz przez zakłady przetwarzania.