Tylko 12 dni zostało firmom na wniesienie opłat i przedstawienie sprawozdań o wpływie ich działalności na środowisko w pierwszym półroczu tego roku. Nie wszyscy o tym pamiętają, a w przypadku niezłożenia sprawozdania i braku zapłaty marszałek województwa sam może wyliczyć należność wraz z odsetkami.

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy emitują gazy, pyły czy inne szkodliwe substancje. Dlatego wystarczy, że firma ma dużo służbowych samochodów, by pojawiła się konieczność przygotowania odpowiednich sprawozdań i wniesienia opłat. Tak samo jest w przypadku kotłowni, pobierania wody na potrzeby produkcji czy przy lakierowaniu aut.

Wynika to z przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Należne opłaty i sprawozdania trzeba przekazać do właściwego marszałka województwa. Przedsiębiorcy sami muszą policzyć, ile mają zapłacić. Płacić nie muszą tylko wtedy, gdy opłata za półrocze nie przekracza 400 zł. Jednak w dalszym ciągu muszą przedstawić marszałkowi sprawozdanie wraz z wyliczeniem opłaty.

W wielu przypadkach wyliczenie należności za korzystanie ze środowiska jest trudne. Przykładowo trzeba np. wiedzieć, ile i jakich szkodliwych substancji wyemitowało dane urządzenie do środowiska w określonym czasie. Można także samemu wyliczyć opłatę. Tak jest, gdy w firmie są auta. W tym przypadku należy się rozliczyć z emisji spalin, chociaż nie wiadomo, ile i jakich substancji zostało wyemitowanych. Jednak w przypadku spalania paliw podane są stawki jednostkowe. Wysokość opłaty oblicza się, mnożąc ilość zużytego paliwa (w tonach) w danym półroczu przez jednostkową stawkę opłat, których wysokość co roku jest podawana przez Ministerstwo Środowiska. Należy się rozliczyć według stawek podanych w obwieszczeniu ministra środowiska z 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. nr 74, poz. 945). Wysokość stawek w przypadku samochodów zależy od rodzaju paliwa i klasy ekologicznej silnika.

Za drugie półrocze firmy będą się rozliczać do 31 stycznia 2012 roku.