Masz w firmie służbowe auta albo pobierasz wodę do produkcji, musisz zapłacić opłaty środowiskowe za korzystanie ze środowiska. Termin mija już 31 lipca 2011 r.
Tylko 12 dni zostało firmom na wniesienie opłat i przedstawienie sprawozdań o wpływie ich działalności na środowisko w pierwszym półroczu tego roku. Nie wszyscy o tym pamiętają, a w przypadku niezłożenia sprawozdania i braku zapłaty marszałek województwa sam może wyliczyć należność wraz z odsetkami.
Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy emitują gazy, pyły czy inne szkodliwe substancje. Dlatego wystarczy, że firma ma dużo służbowych samochodów, by pojawiła się konieczność przygotowania odpowiednich sprawozdań i wniesienia opłat. Tak samo jest w przypadku kotłowni, pobierania wody na potrzeby produkcji czy przy lakierowaniu aut.
Wynika to z przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Należne opłaty i sprawozdania trzeba przekazać do właściwego marszałka województwa. Przedsiębiorcy sami muszą policzyć, ile mają zapłacić. Płacić nie muszą tylko wtedy, gdy opłata za półrocze nie przekracza 400 zł. Jednak w dalszym ciągu muszą przedstawić marszałkowi sprawozdanie wraz z wyliczeniem opłaty.
W wielu przypadkach wyliczenie należności za korzystanie ze środowiska jest trudne. Przykładowo trzeba np. wiedzieć, ile i jakich szkodliwych substancji wyemitowało dane urządzenie do środowiska w określonym czasie. Można także samemu wyliczyć opłatę. Tak jest, gdy w firmie są auta. W tym przypadku należy się rozliczyć z emisji spalin, chociaż nie wiadomo, ile i jakich substancji zostało wyemitowanych. Jednak w przypadku spalania paliw podane są stawki jednostkowe. Wysokość opłaty oblicza się, mnożąc ilość zużytego paliwa (w tonach) w danym półroczu przez jednostkową stawkę opłat, których wysokość co roku jest podawana przez Ministerstwo Środowiska. Należy się rozliczyć według stawek podanych w obwieszczeniu ministra środowiska z 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. nr 74, poz. 945). Wysokość stawek w przypadku samochodów zależy od rodzaju paliwa i klasy ekologicznej silnika.
Za drugie półrocze firmy będą się rozliczać do 31 stycznia 2012 roku.