Kierowca, wyprzedzając osobę jadącą na rowerze, musi zachować minimum metr odstępu od niego.

Rowerzysta ma obowiązek zjechać jak najbliżej prawej strony, gdy jest wyprzedzany przez inny pojazd, aby ułatwić ten manewr. W przypadku gdy tak się nie zachowa i kierowca lub inny rowerzysta będzie miał trudności z jego wyprzedzeniem, to policja może ukarać go mandatem w wysokości 100 zł. Taki sam mandat dostanie także rowerzysta, który będąc wyprzedzany przez inny pojazd lub rower, zacznie przyspieszać.

Wyprzedzanie rowerzysty

Istnieją wątpliwości co do tego czy rowerzystę można wyprzedzić przy podjeździe pod górę, na skrzyżowaniu lub na zakręcie. W niektórych sytuacjach niepewni kierowcy jadą za rowerzystą pod górkę i powstaje za nim długa kolumna samochodów. Nie trzeba jednak ciągnąć się za rowerzystą. Można bowiem w takich sytuacjach go wyprzedzić. Zakaz, który dotyczy wyprzedzania na zakrętach czy przy dojeździe do wierzchołka wzniesienia, związany jest tylko z wyprzedzaniem pojazdów silnikowych. Dlatego w tych przypadkach nie ma przeszkód, by wyprzedzić rowerzystę. Wyprzedzać w ten sposób mogą także rowerzyści innych cyklistów, którzy jadą od nich wolniej.

Nie można w takim miejscu wyprzedzać jednak motocykla czy samochodu. Przepisy dopuszczają też wyprzedzanie pojazdów na rondach i na skrzyżowaniach, na których ruch jest kierowany.

Na wydzielonej ścieżce

Przed rozpoczęciem wyprzedzania trzeba jednak upewnić się, czy nie spowoduje się tym manewrem zagrożenia. Należy pamiętać, że przy wyprzedzaniu rowerzysty trzeba zachować od niego minimum jednometrowy odstęp. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości 300 zł.

Przepisy określają też, że rowerzyści powinni poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy. Nie muszą jechać poboczem także wtedy, gdy poruszają się nim piesi, którym utrudniliby ruch. Co prawda wymóg korzystania z pobocza jest wtedy, gdy obok nie ma np. drogi dla rowerów. Cykliści muszą pamiętać, że jeżeli obok jezdni mają wyznaczoną drogę dla rowerów lub jest pas ruchu stworzony specjalnie dla nich w kierunku, w jakim się poruszają, to mają obowiązek z nich korzystać. W takich przypadkach nie mogą jechać na jezdni. Jeżeli policja przyłapie rowerzystę, który jedzie na jezdni wraz z innymi pojazdami, a obok będzie miał np. drogę dla rowerów, to dostanie mandat w wysokości 50 zł.

Podstawa prawna
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.).