Rower będzie musiał mieć co najmniej jedno światło pozycyjne z przodu. To oznacza, że będzie można go wyposażyć w więcej takich lampek.
Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który przygotowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Obecnie przepisy mówią, że rower ma mieć jedno światło z przodu. Tym samym rowerzysta nie może (a przynajmniej nie powinien) montować drugiej lampki, która np. poprawi mu widoczność w nocy.