Jedną z możliwości ochrony domu lub mieszkania przed włamaniem, pożarem i dewastacją mienia jest zawarcie umowy z firmą ochroniarską. Na podstawie takiego kontraktu o bezpieczeństwo naszego majątku zadba agencja ochrony
Coraz więcej osób decyduje się na to, aby w czasie letniego wypoczynku opiekę nad domem i jego otoczeniem sprawowała firma ochroniarska. Profesjonalna ochrona może nie tylko dozorować przez całą dobę każdy zakątek naszej posesji, ale również strzec go przed kradzieżą czy dewastacją. Przed podjęciem decyzji o powierzeniu naszego mienia profesjonalistom należy sprawdzić, czy oferująca swoje usługi firma posiada odpowiednie pozwolenia. Warto zatem pamiętać, że podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji. To ona określa zakres i formy prowadzenia tych usług. Wydaje ją minister spraw wewnętrznych i administracji. Gdy weryfikacja firmowych dokumentów przebiegnie korzystnie należy zapoznać się z umową, która będzie określała główne obowiązki stron. W większości wypadków umowa ochrony obiektów oparta jest na stosunku zlecenia. W odróżnieniu od umowy o dzieło umowa-zlecenie zobowiązuje ochroniarzy do starannego działania w ramach swoich obowiązków. Innymi słowy zleceniobiorca (firma ochroniarska) jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań i kroków zmierzających do prawidłowego wykonania zleconych czynności.
Koncesja wskazuje, jakiego rodzaju działalność można prowadzić