Obecnie co do zasady nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Podobnie jest z danymi świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Wyjątkowo prokurator lub sąd może zezwolić na ujawnienie danych osobowych i wizerunku oskarżonych czy podejrzanych. Jest to jednak możliwe tylko ze względu na ważny interes społeczny, np. w sprawach brutalnych morderstw, pobić czy wzbudzających duże zainteresowanie społeczne. Taka decyzja śledczego czy sądu nie może być jednak skarżona przez zainteresowanego. Rozwiązanie to zakwestionował rzecznik praw obywatelskich i sprawę konstytucyjności przepisów prawa prasowego skierował do Trybunału Konstytucyjnego (rozprawa w tej sprawie wyznaczona jest na 18 lipca – red.). Trybunał wyprzedzili jednak posłowie, którzy zgodzili się z interpretacją RPO uznającą takie rozwiązanie za niezgodne z konstytucją.

Po zmianach na decyzję organu procesowego wyrażającą zgodę na publikację danych osobowych czy wizerunku osoba, przeciwko której toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, będzie mogła wnieść zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpozna sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z późn. zm.).