Zdarza się, że hotele, poprzez zamieszczenie w regulaminie odpowiednich zapisów, próbują ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej przez ich klientów. Ośrodki wypoczynkowe ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. Mają także obowiązek przyjąć na przechowanie kosztowności.

Nieważny regulamin

Nie oznacza to jednak, że takie wyłączenie jest skuteczne i nie możemy domagać się od hotelu odszkodowania. Prawo nakłada bowiem na prowadzących hotele, pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy gości hotelowych.