Termin wyznaczany w wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów powinien być taki sam dla wszystkich wykonawców. Zamawiający powinien ustalić jaki czas jest potrzebny na uzyskanie poszczególnych dokumentów i najdłuższy z terminów wyznaczyć na uzupełnienia braków przez wszystkich wykonawców do których kieruje wezwanie.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w art. 26 ust. 3 zobowiązuje zamawiającego aby wezwał wykonawcę, który w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw do ich uzupełnienia.
Rola zamawiającego