Piwo i alkohol o zawartości do 4,5 proc. pasażerowie pociągów będą mogli spożywać w wagonach restauracyjnych i w bufetach.
Od 1 lipca 2011 r. zmienią się zasady sprzedawania alkoholu. Piwo i napoje o zawartości do 4,5 proc. alkoholu będą dostępne do spożycia w pociągach komunikacji krajowej w wagonach restauracyjnych i bufetach.
Taką możliwość wprowadza ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Jej surowe reguły zostały złagodzone ustawą z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
– Za usunięciem zakazu podawania alkoholu w wagonach restauracyjnych i bufetach przemawia przede wszystkim chęć wyeliminowania nielegalnej sprzedaży alkoholu w pociągach – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Taka sprzedaż prowadzona jest w innych krajach Unii Europejskiej.
Alkohol będzie też mógł być sprzedawany w sklepach na wydzielonych stoiskach bez konieczności instalowania tam odrębnej kasy fiskalnej.
Spowoduje to z pewnością obniżenie kosztów prowadzenia sklepu. Właściciel sklepu może wówczas graniczyć dodatkową obsługę kasową związaną na przykład z nadzorem nad pracą kasjerek i dodatkową ochroną gotówki w kasie.
Zdaniem autorów nowelizacji wprowadzone zmiany nie utrudnią weryfikacji danych dotyczących obrotu sprzedawanym alkoholem, bo zintegrowane systemy informatyczne pozwolą sprawdzić wysokość obrotu alkoholem. Dodatkowo ograniczenie wymogów skróci czas obsługi klientów, gdyż będzie ich obowiązywała kolejka tylko do jednej kasy.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622).