Osoby, które mają zamiar przywieźć alkohol z zagranicznych wakacji, powinny pamiętać, że przy wwożeniu go do Polski istnieją pewne ograniczenia.
Obowiązują one w stosunku do przywozu alkoholu zarówno z państw Unii Europejskiej, jak i spoza jej terenu, ale stosowane w obu tych przypadkach normy są różne. Z UE można jednorazowo przywieźć 10 litrów alkoholu etylowego, 90 litrów wina, 60 litrów wina musującego i 110 litrów piwa.
Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że bardziej rygorystyczne normy obowiązują wobec przywozu alkoholu z państw nienależących do UE. Stamtąd podróżny, który ukończył 17 lat, może przywieźć do Polski:
● 1 litr napojów powstałych w wyniku destylacji i wyrobów spirytusowych o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc., alkoholu etylowego nieskażonego o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 proc. i więcej (np. wódki),
● 2 litry alkoholu i napojów alkoholowych o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. (np. likierów),
● 4 litry win niemusujących,
● 16 litrów piwa.
Zwolnienie można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych wymienionych jako pierwsza i druga norma.
– Warunkiem zwolnienia jest to, by suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekraczała 100 proc. – zastrzega Sylwia Stelmachowska.
Jeszcze ostrzejsze limity dotyczą przywozu napojów alkoholowych przez podróżnych, którzy ukończyli 17 lat, mieszkają lub pracują w strefie nadgranicznej lub są członkami załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski. Mogą oni przywieźć:
● 0,5 litra napojów powstałych w wyniku destylacji i wyrobów spirytusowych o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc., alkoholu etylowego nieskażonego o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 proc. i więcej,
● 0,5 litra alkoholu i napojów alkoholowych o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc.,
● 0,5 litra win niemusujących,
● 2 litry piwa.
Także w tym przypadku można stosować zwolnienie do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych wymienionych jako pierwsza i druga norma. Warunkiem jest również to, by suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekraczała 100 proc.