Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Od 1 lipca 2011 roku Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła karać kierowców za wykroczenia zarejestrowane fotoradarami. W ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będzie działało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gdzie będą trafiały wszystkie zdjęcia z zarejestrowanymi wykroczeniami. W tym miejscu za pomocą komputerów i nowych technologii właściciel samochodu, którym popełniono wykroczenie, ma być szybko identyfikowany. Aby nakładanie mandatów np. za przekroczenie prędkości odbywało się szybciej, nie wystarczy jednak zmiana samej ustawy. Resort infrastruktury musi jeszcze zmienić rozporządzenia.

Mandat, który powstanie w systemie informatycznym, zostanie wydrukowany i będzie na nim pieczątka oraz podpis inspektora, który go wystawi. Z tym że podpisu odręcznego nie będzie, jeżeli inspektor będzie miał specjalny numer identyfikacyjny, który wówczas znajdzie się na wydrukowanym mandacie, a obok wygenerowany graficznie jego podpis.

Nowelizacja rozporządzenia umożliwi też doręczanie mandatów kredytowanych za pośrednictwem poczty. Warunkiem wystawienia mandatu kredytowanego doręczanego korespondencyjnie będzie złożenie wcześniej przez sprawcę wykroczenia oświadczenia, w którym przyzna się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Kierowca na otrzymanym formularzu będzie jeszcze musiał wyrazić zgodę na przyjęcie takiego mandatu w określonej wysokości.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje także nad zupełnie nowym rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez głównego inspektora transportu drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Określi ono wzory dokumentów stosowanych przez głównego inspektora transportu drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnych fotoradarów. Jednym z takich dokumentów ma być wezwanie właściciela pojazdu do wskazania kierującego pojazdem lub użytkownika pojazdu. Właściciel auta zostanie na nim pouczony m.in. o konsekwencjach niewskazania sprawcy wykroczenia. Otrzyma też inny dokument, którym będzie specjalne oświadczenie. Na tym dokumencie będzie miejsce do wskazania osoby kierującej pojazdem w czasie wykroczenia. W dodatku część formularza będzie musiał wypełnić właśnie sprawca naruszenia drogowego. Właściciel samochodu będzie mógł też zaznaczyć, że pojazd był użyty wbrew jego woli i nie wie, kto nim jechał w trakcie zarejestrowanego zdarzenia.