Od 1 lipca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca uzyska informacje o numerach NIP i REGON spółki cywilnej, a nawet o intercyzie kontrahenta i jego małżonka.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie od 1 lipca 2011 r. prowadziła ewidencję przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępniała informacje o działających na rynku firmach. Dane wpisane do rejestru często mogą okazać się użyteczne dla kontrahenta przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy z konkretną firmą.

Użyteczne szczegóły