Do ewidencji działalności gospodarczej zostaną wpisane również informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, dane jego pełnomocnika, a także adres jego poczty elektronicznej oraz strony internetowej.
W dniu 13 maja br. Sejm – nowelizując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – zmienił przepisy umożliwiające przedsiębiorcom rozpoczynanie działalności w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mimo że nie zdążyły one jeszcze wejść w życie.

Złagodzone wymogi