Czy należy podzielić cały spadek

W skład masy spadkowej wchodzą mieszkanie, działka letniskowa, samochód i oszczędności zgromadzone w banku. Sąd stwierdził nabycie spadku przez dwóch spadkobierców. Jeden z nich chciałby wydzielić z masy spadkowej mieszkanie. Czy niezbędny do tego jest dział spadku?

Czy można podzielić udział spadkowy

Od swojego sąsiada kupiłem udział spadkowy. Chciałbym wydzielić swoją część, ale pozostali spadkobiercy ustawowi nie chcą przeprowadzić podziału masy spadkowej. Czy z wnioskiem o podział może do sądu wystąpić nabywca udziału, który nie dziedziczył po zmarłym?

Czy potrzebny jest akt notarialny

Do majątku spadkowego wchodzą zabudowana nieruchomość oraz środki finansowe zgromadzone w papierach inwestycyjnych. Czy w takiej sytuacji umowa o dział spadku może być za-warta w zwykłej formie pisemnej?

Czy dopuszczalna jest umowa strony

Spadek po rodzicach odziedziczyła piątka dzieci. Jedno z nich sprzeciwia się umownemu podziałowi spadku. Czy w takiej sytuacji można przymusić je do podpisania umowy?

Czy darowizny podlegają rozliczeniu

Spadkodawca za życia przekazał swoim dzieciom większą część majątku. Otrzymane darowizny były jednak nierówne. Czy w postępowaniu działowym dojdzie do zaliczenia darowizn na schedę spadkową?

Czy prawo do podziału spadku się przedawnia

Babcia zmarła 20 lat temu. Do tej pory rodzina nie przeprowadziła postępowania spadkowego. Teraz chce uregulować te sprawy. Czy prawo do podzielenia spadku się przedawniło?

Czy sąd ma prawo rozstrzygnąć sprawę

Zanim jeszcze został podzielony spadek, musiałem zapłacić długi spadkodawcy. Pozostali spadkobiercy nie chcą mi zwrócić przypadających na nich kwot. Czy mogę wystąpić z roszczeniem do sądu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy i jak spadkobiercy powinni podzielić się spadkiem
W pełnej wersji artykuły znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania