Wartość, do jakiej spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe, określa się na podstawie spisu inwentarza spadku. Spis jest sporządzany, o ile sąd wyda takie postanowienie.
Nasz czytelnik chciałby się dowiedzieć, jak wygląda przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
– Kto sporządza inwentarz i ile to kosztuje – pyta pan Kamil z Krakowa.
Zgodnie z kodeksem cywilnym przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi wchodzące w skład spadku.
– Określenie wysokości, do jakiej spadkobiercy, którzy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadają za długi spadkowe, zachodzi na podstawie spisu inwentarza spadku sporządzanego przez właściwego miejscowo ze względu na położenie przedmiotów spadkowych komornika – wyjaśnia prawnik Tomasz Gawarecki z Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci. Dodaje, że komornik dokonuje spisu inwentarza na podstawie postanowienia sądu.
Sąd wydaje postanowienie na wniosek:
● spadkobierców,
● osób uprawnionych do zachowku,
● zapisobierców lub wykonawców testamentu,
● wierzycieli spadkodawcy.
– Opłata stała za sporządzenie spisu inwentarza spadku wynosi 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika. Całkowita wysokość opłaty należnej komornikowi zależy od składu spadku oraz sprawności funkcjonowania komornika. W typowych sytuacjach komornik w ciągu 2 – 3 godzin powinien dokonać spisu inwentarza – mówi Tomasz Gawarecki.
Ekspert dodaje, że należność dla komornika przyjmujący spadek musi uiścić w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Jeżeli został zwolniony z kosztów sądowych przez sąd, komornik pobierze należną mu opłatę bezpośrednio z majątku spadkowego.
Zdaniem Tomasza Gawareckiego warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż uchroni to spadkobiercę przed nieprzewidzianymi długami spadkodawcy. Koszty przejścia przez odpowiednie procedury nie są duże, zwłaszcza gdy majątek zmarłego nie składał się z licznych i trudnych do identyfikacji oraz wyceny składników.