Rozmowa przez telefon komórkowy w trakcie jazdy na osiedlowej uliczce czy po parkingu przed supermarketem skończy się 200-złotowym mandatem. Tak będzie, jeżeli zarządca drogi wewnętrznej postawi tam dodatkowy znak strefy ruchu, który zostanie wprowadzony do przepisów 14 maja 2011 roku. Tego dnia zaczną obowiązywać dwa rozporządzenia ministrów infrastruktury i spraw wewnętrznych i administracji, które wprowadzają znak strefy ruchu i ustalają zasady jego umieszczania. Ustanowienie strefy ruchu na parkingu czy osiedlowej uliczce skończy z ignorowaniem prawa w takich miejscach.

– Z chwilą postawienia tego znaku na drodze wewnętrznej zaczną obowiązywać wszystkie przepisy ruchu drogowego. Dla wielu parkingów i osiedlowych uliczek oznacza to poprawę bezpieczeństwa i zaprowadzenie porządku – mówi prof. Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Dodaje, że oznaczone strefami ruchu drogi wewnętrzne będą traktowane tak jak drogi publiczne.

Koniec z bezprawiem

Brak stref ruchu powodował, że na drogach wewnętrznych policja i straż miejska miały ograniczone możliwości interwencji. Za sprawą nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 4 września 2010 roku, funkcjonariusze mogli jedynie interweniować w zakresie znaków i sygnałów drogowych. Dla przykładu – mogli wystawić mandat za zaparkowanie samochodu w miejscu, gdzie był np. znak zakazu postoju, ale nie mogli już ukarać kierowcy za rozmowę przez telefon podczas prowadzenia samochodu. Wprowadzenie stref ruchu sprawi, że kierowca będzie karany za każde naruszenie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli zarządca drogi wewnętrznej ustawi znak strefy ruchu, to za jazdę np. bez zapiętych pasów kierowca dostanie 2 punkty karne i 100 zł mandatu. W strefach ruchu policja i straż miejska będą mogły karać za przekraczenie prędkości, przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych czy jazdę bez wymaganych uprawnień.

Ustawienie znaku

Wprowadzenie stref ruchu sprawi, że zarządca terenu widząc, że ktoś np. zablokował przejazd, czy źle zaparkował utrudniając ruch innym pojazdów wezwie straż miejską czy policję, by szybko usprawnić ruch w takim miejscu.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych wjazd do strefy ruchu zostanie oznaczony nowym znakiem D-52 – białą tablicą z napisem „Strefa ruchu” oraz symbolem samochodu. Wyjazd ze strefy będzie oznaczony znakiem D-53, który graficznie ma taką samą postać, z tym że jest przekreślony czerwoną linią.

Nowela drugiego z rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określa, że znak strefy ruchu umieszcza się na początku strefy ruchu i na wszystkich drogach doprowadzających do niej. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca bądź właściciel danego terenu.

PRZYKŁAD

Czy zarządca drogi może usunąć pojazd, by usprawnić przejazd

Prawo o ruchu drogowym określa, że pojazd może zostać usunięty, np. gdy zagraża bezpieczeństwu lub utrudnia ruch innych pojazdów. Dyspozycję wydają policja lub straż miejska. Jednak, gdy np. parking jest terenem prywatnym, to jego właściciel może podjąć kroki, które przywrócą mu możliwość korzystania z terenu w sposób, do jakiego jest przeznaczony. Możliwość taką daje art. 343 kodeksu cywilnego. Jednak taki parking powinien mieć regulamin, w którym jest informacja o tym, że pojazd pozostawiony w sposób utrudniający ruch zostanie odholowany na koszt właściciela auta.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 89, poz. 509).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 89, poz. 509).