Dobro państwa, ważny interes prywatny oraz wzgląd na dobre obyczaje – to przesłanki uzasadniające wyłącznie jawność dyscyplinarek notariuszy. W pozostałych sytuacjach sprawy dotyczące przewinień zawodowych notariuszy będą toczyły się przy udziale publiczności. Dziś bowiem wchodzi nowelizacja ustawy – Prawo o notariacie, która wprowadza zasadę jawności dyscyplinarek rejentów.

Zgodnie z nowymi przepisami, nawet jeżeli sąd zdecyduje się na wyłączenie jawności, ogłoszenie orzeczenia i tak nastąpi publicznie.

Nowela reguluje również zasady rozpoznawania spraw dyscyplinarnych, które już się toczą. Zgodnie z nimi, jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji, będzie się toczyło do końca w danej instancji według przepisów dotychczasowych, czyli z wyłączeniem jawności.

Jak tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest autorem nowelizacji, podstawowym jej celem było wprowadzenie zasady jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariuszy, analogicznie jak w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów, gdzie jawne jest postępowanie dyscyplinarne, a nie tylko sama rozprawa.