W tym roku po raz pierwszy radcowie prawni będą rozliczani z obowiązku podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 31 grudnia minie bowiem trzyletni okres, w trakcie którego radcowie muszą uzyskać minimum 30 punktów szkoleniowych. Obowiązek doskonalenia zawodowego nałożyły na radców prawnych od 2009 roku postanowienia kodeksu etyki zawodowej oraz specjalnej uchwały Krajowej Izby Radców Prawnych. Pierwszy cykl szkoleń zawodowych rozpoczął się 1 stycznia 2009 r., a skończy 31 grudnia 2011 r.

Połowa zdyscyplinowanych

W kraju nie ma jeszcze izby, w której wszyscy jej członkowie wywiązaliby się z nałożonego na nich obowiązku. Przykładowo w Warszawie na 5117 radców prawnych korporacyjne minimum 30 punktów zrealizowało 1672 radców prawnych (32 proc.). Natomiast prawie 35 proc. (1783 warszawskich radców) nie uzyskało do dnia dzisiejszego ani jednego punktu szkoleniowego. Z kolei w izbie wałbrzyskiej obowiązek swój wykonało 392 z 620 radców. Podobnie jest w Gdańsku, gdzie na 1583 członków okręgowej izby ponad połowa dopełniła już niezbędnych formalności. Natomiast w Koszalinie spośród 432 radców prawnych wymaganą liczbę punktów za udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji uzyskało już 266 radców.

– Na 1119 radców prawnych łódzkiej izby z obowiązku doskonalenia zawodowego wywiązało się dotychczas 525 radców prawnych. Sądzę, że wszyscy radcowie prawni OIRP w Łodzi wywiążą się z obowiązku doskonalenia zawodowego w terminie określonym w uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych – mówi Grzegorz Wyszogrodzki, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Za co punkty

Zgodnie z uchwałą punkty można zdobywać na warsztatach szkoleniowych. Każda godzina zajęć doszkalających zorganizowanych przez KRRP i rady izb okręgowych to 2 pkt dla słuchacza i 4 pkt dla wykładowcy. Z kolei na szkoleniach organizowanych dla radców przez pracodawców oraz instytucje spoza samorządu zawodowego uczestnik będzie mógł zdobyć 1 pkt, a szkoleniowiec 2 pkt za każdą godzinę wykładu. Punkty można uzyskiwać także za publikacje z dziedziny prawa – opracowania, artykuły w czasopismach fachowych, glosy do orzeczeń sądów. Za każdą z tych form szkolenia radca uzyska 6 pkt. Dodatkowo ci, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe bez odbycia aplikacji radcowskiej i zdania egzaminu radcowskiego, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu na listę obowiązani są zaliczyć minimum pięć godzin szkolenia z zasad etyki oraz historii zawodu.

Jak wskazuje dr Mariusz Maciejewski, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego w OIRP w Warszawie, warszawska izba oferuje radcom prawnym szeroki wachlarz szkoleń, a radcowie chętnie z nich korzystają i są zadowoleni z jakości.