Analiza stanów faktycznych pod kątem sporządzenia pism procesowych oraz więcej zajęć z prawa specjalistycznego i europejskiego. To główne zmiany, jakie chcą wprowadzić uczestnicy Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Naczelna Rada Adwokacka ma zamiar szkolić aplikantów za pomocą case method.

– Chcemy zróżnicować kształcenie adwokackie, żeby nie miało charakteru jedynie akademickiego. Chcemy natomiast, żeby była to forma praktycznego przygotowania do zawodu. Tak żeby aplikant po odbyciu aplikacji był w sposób praktyczny przygotowany do świadczenia pomocy prawnej – mówi Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. I dodaje, że pierwsze dwa lata aplikacji to przede wszystkim praktyczne przygotowanie do zawodu.

W trzecim roku większy nacisk będzie położony na przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Więcej praktyki

Formuła case method polega na tym, że wykładowca przygotowuje wybrane orzeczenia sądów, postanowień prokuratorskich, decyzji administracyjnych, związanych z główną tematyką zajęć. Są one dobrane w sposób, który pozwala ćwiczyć umiejętności praktyczne rozumowania sądu, prokuratora, urzędnika. W czasie nauki aplikant ustala stan faktyczny, podstawowe zagadnienia prawa, uczy się ustalać treść zarzutów kasacji lub apelacji.

Część aplikantów miała już możliwość wzięcia udziału w szkoleniach przeprowadzanych nową metodą.

– Były już szkolenia w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie. W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie w Gdańsku – wyjaśnia Andrzej Zwara. I dodaje, że metoda ta będzie normą we wszystkich izbach od 1 stycznia 2012 roku.

Dodatkowe seminaria

Aplikanci trzeciego roku będą mogli także uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych. Mają one być dostosowane do ich zainteresowań i specjalizacji.

– Chcemy również wprowadzić dodatkowe seminaria z węższych dziedzin prawa. Będzie to oferta programowa dla aplikantów. Dzięki niej aplikant będzie mógł wybierać dziedziny prawa, które go bardziej interesują, np. proces inwestycyjny, budowlany czy prawo telekomunikacyjne – wyjaśnia Andrzej Zwara.

NRA ma również zamiar poszerzyć szkolenia z prawa europejskiego.

– Ogromną wagę chcemy przywiązać do procedur unijnych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Chcemy również położyć nacisk na postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym – tłumaczy Andrzej Zwara.

Przyszli adwokaci poznają również nowe metody wykładni prawa.

– Będziemy uczyć aplikantów nowych zasad wykładni prawa stosowanych w Unii Europejskiej. Chodzi np. o ekonomiczną analizę prawa. Zależy nam, żeby aplikant uczył się nowych zasad interpretacji i wykładni – mówi Andrzej Zwara.