Wrocławska rada miejska najpierw ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania ławników, ale jeszcze tego samego dnia wszystko odwołał ze względu na planowane zmiany przepisów. Warszawa jeszcze się wstrzymuje z decyzją o rozpoczęciu naboru.

Zmiana ustawy

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ustroju sadów powszechnych zaakceptowali co prawda posłowie, ale musi się nim jeszcze zająć Senat. Potem przepisy czeka podpis prezydenta, ogłoszenie i 14-dniowe vacatio legis. Ustawodawca nie przewidział, co się stanie, jeśli ustawa nie zdąży wejść w życie przed rozpoczęciem naboru.

– Sprawa powinna być rozstrzygnięta co najmniej 3 miesiące termu. Wtedy sytuacja byłaby jasna. Rady miejskie nie miałyby problemów, kandydaci wiedzieliby, jakie kryteria muszą spełnić – ocenia Alojzy Zawadzki, sędzia SO we Wrocławiu, wizytator do spraw karnych.

Sądy nie otrzymały z Ministerstwa Sprawiedliwości żadnych wskazówek, co zrobić w związku ze zmianą przepisów.

– Jeszcze nie wystosowaliśmy pisma do Rady Warszawy. Możemy to zrobić do 30 maja – mówi sędzia Marcin Łochowski, rzecznik stołecznego sądu okręgowego.

Pytany, według jakich zasad ma przebiegać nabór, odpowiada:

– Dziś obowiązują nas dotychczasowe przepisy. Trudno jest jednak przewidzieć, jakie przepisy będą obowiązywały za miesiąc – dodaje sędzia Łochowski.

Przepisy w Senacie

Zgłaszanie kandydatur powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca.

– To rozwiązanie zostało powielone także w nowelizacji, nad która trwają jeszcze prace legislacyjne. Ustawodawca optymistycznie założył, że zdąży z wprowadzeniem zmian – ocenia sędzia Alojzy Zawadzki.

Jego zdaniem jedynym rozsądnym rozwiązaniem może być przesunięcie przez ustawodawcę terminu, do którego należy zgłaszać kandydatów, zamiast 30 czerwca, np. do 30 lipca.

Senat ma się zając przepisami w przyszłym tygodniu. Zmian szykuje się sporo, także w zakresie zgłaszania kandydatów na ławników i wymagań, jakie są im stawiane. Ławnikiem nie będzie mógł zostać nie tylko radny gminy, ale także radny powiatu i województwa. Wprowadzona będzie możliwość zgłoszenia na ławnika osoby, która prowadzi działalność gospodarczą w miejscu kandydowania. Rozszerzono liczbę osób, która może zgłosić kandydata na ławnika. Teraz jest to 25 osób, zgodnie z nowelą – 50 osób. Kandydat na ławnika będzie musiał złożyć oświadczenie o tym, czy nie był albo nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dziećmi, jeżeli jest ojcem dzieci, czy nie miał w przeszłości lub nie ma ograniczonej lub zawieszonej władzy rodzicielskiej.