Ławnicy są odzwierciedleniem konstytucyjnej zasady udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - uważa minister sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski. - Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należałoby ograniczyć udział ławników - uważa z kolei Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Czy ławnicy są potrzebni?

Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości