Właściciele dróg wewnętrznych będą mogli ustawiać na nich znaki z napisem „Strefa ruchu”. Wskutek tego poruszający się po nich kierowcy będą mogli dostać mandaty za popełniane wykroczenia.
Od 14 maja będzie można nakładać mandaty nie tylko na osoby łamiące przepisy na drogach publicznych i w strefach zamieszkania, ale również na osiedlowych drogach wewnętrznych, na których powstaną oznakowane strefy ruchu. Obowiązujące wcześniej rozwiązania nie pozwalają na ukaranie kierowców za większość popełnianych tam przewinień, np. za jazdę bez zapiętych pasów, jazdę bez dokumentów czy brak włączonych świateł.
– Policja nie mogła także interweniować w przypadku kolizji występujących na takich drogach, bo takie zdarzenia były traktowane jako zwykłe uszkodzenie mienia – tłumaczy Wojciech Pasieczny z wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji.
Aby rozwiązać ten problem, ustawodawca znowelizował ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Od 4 września 2010 r. przewiduje ona możliwość ustanawiania stref ruchu poza drogami publicznymi i strefami zamieszkania. Problem w tym, że nowe strefy muszą być specjalnie oznakowane, a do tej pory brakowało wzorów nowych tablic.
Dopiero pod koniec kwietnia zostały opublikowane dwa rozporządzenia, z których jedno określa wzór znaku drogowego oznaczającego wjazd do strefy ruchu i wyjazd z niej, a drugie zasady stawiania takich znaków.
– Kierowcy, którzy będą poruszali się po oznakowanych strefach ruchu, będą odpowiadali za łamanie zasad wynikających z ich oznakowania i za łamanie przepisów dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – podkreśla Wojciech Pasieczny.
Wjazd do strefy ruchu zostanie oznaczony znakiem D-52 – białą tablicą z napisem „Strefa ruchu” oraz symbolem samochodu. Wyjazd ze strefy będzie oznaczony znakiem D-53, który graficznie ma taką samą postać, z tym że będzie przekreślony czerwoną linią.
Decyzję o ustanowieniu strefy ruchu będzie podejmował każdorazowo właściciel lub zarządca terenu. On także będzie odpowiadał za dostosowanie oznakowania dróg wewnętrznych do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i pokryje koszty zakupu nowych tablic.
Ważne!
Właściciele terenów, którzy źle oznakują strefy ruchu, będą mogli zostać ukarani grzywną do 5 tys. zł
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2011 r. nr 89, poz. 508).
Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2011 r. nr 89, poz. 509).