Na drogach wewnętrznych, gdzie został postawiony znak informujący o wjeździe do strefy ruchu, obowiązują te same przepisy co na drogach publicznych. Tak więc mandat można otrzymać np. za złe parkowanie.
Jazda bez zapiętych pasów czy rozmowa przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia auta mogą skończyć się mandatem także na osiedlowej drodze czy parkingu pod sklepem. Kierowca ponosi takie konsekwencje na drogach wewnętrznych, gdzie zarządca ustanowił strefę ruchu i odpowiednio ją oznakował.

Strefa ruchu

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym przepisy ustawy obowiązują na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Z tym że strefy ruchu zostały wprowadzone do przepisów dopiero 4 września 2010 roku. Zgodnie z prawem strefą ruchu jest obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Wprowadzenie stref ruchu wynikało z tego, że na drogach wewnętrznych przepisy ruchu drogowego nie miały zastosowania. Policja interweniowała, dopiero jak było np. zagrożone życie uczestników ruchu. W konsekwencji funkcjonariusze nie mogli np. na parkingach pod dużymi sklepami czy na niektórych osiedlowych uliczkach karać kierowców za złe parkowanie czy inne wykroczenia drogowe. Podobnie było, gdy blokowane były drogi przeciwpożarowe, utrudniany był przejazd, samochody stały pod samym wejściem do klatek schodowych, a nawet na chodnikach dla pieszych. Dopiero ustanowienie strefy ruchu powoduje, że na drodze wewnętrznej, która musi być też odpowiednio oznakowana, można dostać mandat za każde wykroczenie drogowe. Z tym że dopiero od niedawna, bo od 14 maja 2011 roku obowiązują rozporządzenia, które określiły wzór znaku „strefa ruchu” oraz zasady jego ustawiania. Dlatego dopiero od połowy maja powstają strefy ruchu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Za jakie wykroczenia grozi mandat na osiedlowej drodze.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Zasady umieszczania znaku „strefa ruchu” na drodze wewnętrznej
- Można odholować auto blokujące miejsce dla niepełnosprawnych
- Miejsce dla niepełnosprawnych musi być prawidłowo oznakowane