Stare wyroki Trybunału Konstytucyjnego (TK) zaczęły być wreszcie wykonywane. Kilkuletnie zaległości systematycznie maleją. Wszystko dlatego, że za realizację orzecznictwa trybunału wzięły się Senat oraz Rządowe Centrum Legislacji.
Taki wniosek wynika z przedstawionej przez prezesa TK informacji o istotnych problemach wynikających z działalności trybunału w 2010 r.
W ocenie sądu konstytucyjnego zmieniało się podejście Senatu do wykonywania orzeczeń. W sumie Senat wniósł 21 projektów ustaw wykonujących wyroki TK. Kluczowe były inicjatywy w sprawie wieku emerytalnego mianowanych urzędników państwowych oraz pracowników samorządowych, ograniczenia praw wyborczych w wyborach lokalnych, zwolnienia od kosztów sadowych, legalizacji samowoli budowlanej czy też nadzoru ministra sprawiedliwości nad adwokatami.
W realizację orzeczeń TK zaangażowały się RCL oraz rząd, który dokończył prace nad m.in. orzeczeniami w sprawie wolności wykonywania zawodu rzecznika patentowego, gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zasad uchwalania statutu uczeni niepublicznej czy odpowiedzialności zawodowej doradców inwestycyjnych oraz granic właściwości CBA.
TK wytknął także organom państwowym bezczynność wobec niektórych orzeczeń, które wymagają podjęcia działań prawodawczych. Chodzi o Fundusz Wczasów Pracowniczych oraz przedwojenne obligacje Skarbu Państwa.