Sądy dyscyplinarne notariuszy wyłączą jawność tylko w przypadkach uzasadnionych dobrem państwa, ważnym interesem prywatnym albo dobrymi obyczajami.
Na wzór sędziów, adwokatów oraz radców prawnych notariusze będą mieli jawne postępowania dyscyplinarne – przewiduje nowelizacja ustawy – Prawo o notariacie, którą wczoraj podpisał prezydent. Przewiduje ona, że sąd dyscyplinarny wyłączy jawność postępowania toczącego się wobec rejenta tylko w przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych dobrem państwa, ważnym interesem prywatnym albo dobrymi obyczajami. Orzeczenie ogłaszane będzie publicznie. Niejawne może być jednak uzasadnienie odnoszące się do szczegółów, które powinny pozostać w tajemnicy.
Ustawa reguluje także sposób rozpoznawania spraw dyscyplinarnych toczących się w dniu wejścia w życie nowelizacji. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte przed dniem jej obowiązywania, będzie się ono toczyło do końca w danej instancji z wyłączeniem jawności.
W większości korporacji prawniczych wprowadzono już zmiany dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Jawne są postępowania dyscyplinarne w stosunku do sędziów sądów powszechnych oraz sędziów Sądu Najwyższego, adwokatów i radców prawnych. Resort sprawiedliwości planuje w niedługim czasie wprowadzenie jawnych dyscyplinarek w stosunku do prokuratorów.
Przeciwko zmianie występowała Krajowa Rada Notarialna. Jednak według MS sąd dyscyplinarny dla notariuszy należy uznać za niezależny organ orzeczniczy i jawność jego postępowania jest wymagana przez standardy europejskie.