Sędzia ma obowiązek postępować etycznie w każdej minucie swojego życia. Musi odróżniać dobro od zła
Rozmowa z Teresą Romer, sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.
Czym powinni kierować się sędziowie, aby nie narazić się na zarzut nieetycznego postępowania?